Το Αρχοντικό
αρχοντικο του κωστη
του Κωστή

Chateaux Constantin

eco  Eco Antique-Boutique Hotel

περιβάλλον

Διαχείριση Απορριμμάτων Ανακύκλωση

 

 

Απορρίμματα

Ορισμός :: Απορρίμματα θεωρούνται οι ουσίες ή τα αντικείμενα από τα οποία ο κάτοχός του θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί.

 

Κατηγορίες

 • Αστικά
 • Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά
 • Μεταφορών και παραγωγής ενέργειας
 • Αγροτικά

Οικιακά απορρίμματα

Ορισμός :: Οικιακά απορρίμματα ονομάζονται τα απορρίμματα τα οποία προέρχονται από τις κατοικίες καθώς και ένα μέρος των απορριμμάτων που παράγονται από τα εμπορικά καταστήματα και τα γραφεία.

 

Διαχείριση

Ορισμός :: Διαχείριση ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η δυσμενής επίδραση των απορριμμάτων στο περιβάλλον

 

Ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων

Τα απορρίμματα που παράγουμε σε ένα μήνα γεμίζουν τρεις φορές το Ολυμπιακό Στάδιο.

Τα απορρίμματα τα οποία παράγουμε σε ένα χρόνο αρκούν για να καλύψουν την εθνική οδό από το Ναύπλιο έως την Αλεξανδρούπολη με ένα στρώμα πάχους ενός μέτρου

 

Προβλήματα από τη μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων

 • Ρύπανση και μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών μιας περιοχής.
 • Παραγωγή επικίνδυνων καυσαερίων κατά την καύση των απορριμμάτων.
 • Πρόκληση πυρκαγιών στις χωματερές τους θερινούς μήνες.
 • Πρόκληση ασθενειών στους ανθρώπους.
 • Θανάτωση οργανισμών από μικροαντικείμενα.
  • 10.000 ψάρια πεθαίνουν κάθε μέρα στη Μεσόγειο επειδή καταπίνουν αιχμηρά αντικείμενα.
  • Πάνω από 1.000.000 πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πλαστικών.
Απορρίμματα Απορρίμματα
Οικολογικά σήματα

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα,

δεν είναι σκουπίδια…..

…..είναι πρώτη ύλη και ενέργεια

  ….είναι η διαλογή τους προστασία

για το περιβάλλον

εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση;

 

Τι λέμε ανακύκλωση;

Ανακύκλωση είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους.

Ανακύκλωση λοιπόν. Μια μαγική λεξούλα που κρύβει πλούτο μέσα της.

 

Ποια αντικείμενα ανακυκλώνουμε;

Χαρτί - Γυαλί - Αλουμίνιο - Πλαστικό

 

Ανακύκλωση Υλικών

Πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης υλικών

Μειώνεται η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος

Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωματερών

 Καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες πρώτων υλών

 

Συμβολισμός

ανακυκλωση

Το τόξο στην κορυφή συμβολίζει τους καταναλωτές.

Το επόμενο τόξο συμβολίζει τις εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Το τρίτο τόξο συμβολίζει τις βιομηχανίες.

 

Ανακύκλωση χαρτιού

Είδη χαρτιού που ανακυκλώνονται:

 • χαρτόνι – χαρτί συσκευασίας
 • περιοδικό – χαρτί illustration
 • εφημερίδα – δημοσιογραφικό χαρτί
 • λευκό χαρτί φωτοτυπίας, φάκελοι

  Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται:

 • Σώζονται 17 δέντρα.
 • Εξοικονομούνται 31,5 τόνοι νερού.
 • Εξοικονομούνται 350 λίτρα πετρελαίου.
 • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Διαδικασία παρασκευής ανακυκλωμένου χαρτιού

 • Προετοιμασία παλιού χαρτιού και απομάκρυνση μελανιού
 • Ανάμιξη παλιού χαρτιού με νερό
 • Πολτοποίηση
 • Προσθήκη νέων ινών
 • Παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού

Η ποιότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού είναι παρόμοια με την ποιότητα του χαρτιού που ανακυκλώθηκε

 

ανακυκλωση ανακυκλωση

 

Ανακύκλωση του γυαλιού

Πλεονεκτήματα από την ανακύκλωση του γυαλιού

 • Εξοικονομούνται πρώτες ύλες.
 • Μειώνονται τα απορρίμματα.
 • Εξοικονομείται ενέργεια. Για κάθε τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 135 λίτρα πετρελαίου.
 • Το γυαλί ανακυκλώνεται άπειρες φορές.
 • Μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 20%.
 • Μειώνεται η κατανάλωση νερού κατά 50%.

Ανακύκλωση αλουμινίου

Πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης του αλουμινίου

 • Εξοικονομείται το 95% της ενέργειας για την παραγωγή αλουμινίου από πρώτη ύλη.
 • Εξοικονομείται πρώτη ύλη.
 • Προστατεύεται το περιβάλλον.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
 • Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που αποικοδομούνται δύσκολα.

Αποικοδομείται πολύ αργά στη φύση (100-200 χρόνια)

 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει ένα κουτί μπορείτε:

 • Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες.
 • Να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες.
 • Να ανάβει μια λάμπα 60 Watt για 5 ώρες. 
 • Να λειτουργεί ένα ψυγείο για 3 ώρες

Ανακύκλωση πλαστικών

Πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης των πλαστικών

 • Μειώνεται ο όγκος των δύσκολα αφομοιούμενων απορριμμάτων.
 • Εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια.

 

Διαχείριση χρησιμοποιημένων μπαταριών

Προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των μπαταριών

 • Προβλήματα υγείας στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.
 • Μείωση της γονιμότητας του εδάφους.
 • Ρύπανση του εδάφους και του νερού από τοξικά μέταλλα. 

Προτάσεις για τον περιορισμό των προβλημάτων από τη διάθεση των παλιών μπαταριών

 • Ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των παλιών μπαταριών.
 • Παραγωγή μπαταριών χωρίς βαρέα μέταλλα.
 • Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
 • Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί για μπαταρίες. 
 • Χρήση συσκευών που λειτουργούν με ηλιακή ή μηχανική ενέργεια

Διαχείριση παλιών οχημάτων

Προβλήματα από τη διάθεση των παλιών οχημάτων

 • Καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις γης.
 • Προκαλούν αισθητική ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω των βαρέων μετάλλων, υγρών φρένων, ορυκτέλαιων κ.λ.π. που περιέχουν.

Οφέλη από την ανακύκλωση των αυτοκινήτων

 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών.
 • Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής. 
 • Αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος

Διαχείριση παλιών ελαστικών αυτοκινήτων

 • MΤα ελαστικά των αυτοκινήτων που πετάγονται κάθε χρόνο στις χωματερές στις ΗΠΑ αρκούν για να περικυκλώσουν τη γη 3 φορές.
 • M Για την κατασκευή ενός ελαστικού αυτοκινήτου χρειάζονται 32 λίτρα πετρελαίου.

Προβλήματα από τη διάθεση των παλιών ελαστικών

 • Λόγω σχήματος καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις.
 • Χρειάζονται 50-80 χρόνια για να αποσυντεθούν.
 • Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους.
 • Η καύση τους ρυπαίνει σημαντικά την ατμόσφαιρα.
 •  Βοηθούν στην ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών

Περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι αξιοποίησης των παλιών ελαστικών

 • Αναγόμωση και επαναχρησιμοποίηση ελαστικών.
 • Καύση ελαστικών σε ειδικές εγκαταστάσεις. Από ένα λάστιχο μπορεί να παραχθεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια
  για να θερμανθεί μια κατοικία για  24 ώρες.
 • Τεμαχισμός των ελαστικών και χρήση τους για την παραγωγή δαπέδων για σπορ, μονωτικών υλικών

Διαχείριση χρησιμοποιημένων λιπαντικών

Προβλήματα από τη μη σωστή διάθεση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών

 • Ρύπανση του νερού. 1 λίτρο χρησιμοποιημένων λιπαντικών μπορεί να ρυπάνει 1.000.000 λίτρα νερού.
 • Μείωση γονιμότητας του εδάφους.
 • Ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση των λιπαντικών σε εργοστάσια και πλοία.

Περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι διαχείρισης των χρησιμοποιημένων λιπαντικών

 • Φιλτράρισμα και επαναχρησιμοποίηση των λιπαντικών (αναγέννηση).
 • Καύση των λιπαντικών σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαχείριση παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Στις ΗΠΑ πετιούνται κάθε χρόνο στις χωματερές:

 • 8.000.000 τηλεοράσεις που αν τις ενώσουμε καλύπτουν την απόσταση Νέα Υόρκη-Λος Άντζελες (4.000 Km) δύο φορές.
 • 60.000 τόνοι κινητών τηλεφώνων.

Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη μη σωστή διάθεση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

 • Καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις χωματερές λόγω του μεγέθους τους.
 • Μπορεί να ρυπανθεί το νερό ή το έδαφος λόγω των βαρέων μετάλλων που περιέχουν

Οφέλη για τη χώρα μας

Τι σημαίνει όμως η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας για τη χώρα μας;


 • Η χώρα μας δεν θα δαπανήσει χρήματα για να φέρει πρώτες ύλες χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου, αφού εμείς θα έχουμε ανακυκλώσει αυτά τα πράγματα που είναι από μόνα τους πρώτη ύλη.
 • Επομένως δεν θα χρειαστεί να αγοράσουμε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για να κινηθούν τα εργοστάσια μας που φτιάχνουν αυτά τα υλικά.
 • Άρα θα μείνουν χρήματα στα ταμεία της χώρας μας για να φτιαχτούν διάφορα έργα.
  Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στη βελτίωση της Εθνικής Οικονομίας

Οφέλη για το περιβάλλον

Λιγότερα σκουπίδια - Λιγότερες χωματερές - Λιγότερα απορριμματοφόρα - Λιγότερο νέφος - Λιγότερα κομμένα δέντρα - Λιγότερα μεταλλεία «πληγές» της φύσης - Λιγότερη ρύπανση από τις βιομηχανίες - Λιγότερα μολυσμένα νερά - Λιγότερη μόλυνση του εδάφους

 

Ας γίνει τρόπος ζωής η ανακύκλωση γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

 

Τώρα εσείς τα παιδιά συνεργασθείτε, δημιουργώντας πιο ανθρώπινο χώρο για να ζούμε.

Συμμετέχοντας όλοι μαζί στα προγράμματα ανακύκλωσης που οργανώνει το σχολείο, ο Δήμος η Κοινότητα

 

website design :: smile tech computer solutions